Norsk Kirkemusikk, 6/2012 - Per Fridtjov Bonsaksen, Domorganist a. D., Trondheim
Norsk Kirkemusikk, 6/2012 - Per Fridtjov Bonsaksen, Domorganist a. D., Trondheim