Recencie Kerkmuziek

Maarten Seijbel, Elburg (Niederlande), April 2012

 

Deze week wil ik graag aandacht besteden aan en uitermate interessant en lijvig boekwerk dat zo juist is verschenen. Het behandelt leven en werk van de Duitse orgelmaker Joachim Wagner, die lefte van 1690-1749. Duitsland heeft een aantal beroemde orgelmakers voortgebracht. In eerste instantie denken we daan aan Arp Schnitger (1648-1719) die met name in Noord-Duitsland maar ook veel in het norden van ons land zijn ambachtelijk werk heeft verricht Maar ook aan Gottfried Silbermann (1683-1753) die bijna uitsluitend in Mitten-Duitsland heeft gewerkt. Ook Joachim Wagner mag in dit verband met ere genoemd worden. Hij was een tijdgenoot van Joh. Seb. Bach. Aan de orgelmakers Schnitger en Silbermann zijn in de afgelopen jaren diverse studies and boeken gewijd, maar de orgelmaker Wagner bleef daarbij achter. Maar dat is nu ruimschoots goedgemakt, want met hed verschijnen van deze rijk geillustreerde omvangrijke studie over de orgelmaker Wagner worden al zijn werksaamheden uitgebreid in beld en de door hem gebouwde orgels uitvoerig voor het voetlicht gebracht. De door Wagner bebouwde orgels vertonen veel overéénkomsten met de orgels gebouwd door de hiervoor genoemde orgelmaker Gottfried Silbermann. Ook uiterlijk zijn de orgels van Wagner schitterende orgels. Zelf heb ik enkele van deze orgels wel eens bezocht, o. a. Berlijn - St. Mariënkirche (dat in de slag om Berlijn in 1945 gelukkig bewaard is gebleven). Wagner heeft in Berlijn overigens veel meer orgels gebouwd, maar die zijn allemaal verloren gegaan, helaas. Onherstelbaar verlies van werkelijk monumentale instrumenten. - Weliswaar zijn vooral in Midden-Duitsland gelukkig nog diverse Wagner-orgels bewaard gebleven, maar toch is veel moois verdwenen. De auteur Wolf Bergelt heeft een uitermate interessant en waardevol boek geschreven waarin de orgelmaker Wagner en zijn werk uitputtend worden behandeld. Hij heeft ook kans gezien van al de verdwenen Wagner-orgels afbeeldingen te achterhalen waardoor het boek ook een grote documentaire waarde heft gekreegen. - Het zou nog eens nauwkeurig uitgezocht moeten worden in hoeverre de Gebroeders Wagner uit Schmiedefeld, die in 1770, het eveneens verloren gegane orgel in de Grote- of St. Eusebiuskerk van Arnhem hebben gebouwd, verwarnt waren aan de orgelmaker Joachim Wagner. - Samenvattend mag gezegd worden dat we met deze zeer verzorgde uitgave een voor de orgelliefhebbers buitengewoon waardevol boek hebben gekregen. - Al lezend en foto's bekijkend bekruipt het gevoel al dit moois zelf te gaan bekijken en beluisteren. Zo enstaan haast vanzelf plannen vor een komende orgelreis.

 

Tot 15 september 2012 kost deze vorstelijke uitgave € 96,- daarna € 112,-. Het ISBN no. is 978-3-7954-2562-3 Uitgever Schnell en Steiner, Leibnitzstraße 13, 93055 Regensburg Dld.